شرکت PSGS با توجه به تجربه چندین ساله پرسنل خود در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی توانایی بسیاری در ...

You can contact us

Unit 6, No 21, South Ramin St, East Ferdous Blv, Sadeghye Sq, Tehran - Iran
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  021-44023178
  021-44023187

Downloads

  Catalog
  Resume